เครื่องพิมพ์วันที่,เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด,เครื่องพิมพ์สติกเกอร์,เครื่องพิมพ์ฉลาก
COMPLETE INSPECTION SYSTEM FOR PET, GLASS, HDPE, CAN, Food, Medical LINE
เครื่องตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
SOLUTION 
Cans Inspection Blister Inspection Expiry Date Inspection PCB/Electronic/Semiconductor
เครื่องตรวจสอบ งานกระป๋อง เครื่องตรวจสอบเม็ดยา เครื่องตรวจสอบคุณภาพ การพิมพ์เลข
วันผลิต/หมดอาย
เครื่องตรวจสอบการใส่อุปกรณ์
บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส
PRODUCTS

Industrial Automation Industrial Computer Conveyor System X-Ray Machine
Inspection machine : Vision inspection, Label , Code , X-Ray, Ultrasonic, Metal detector, Checkweigher 

Online

在线: 143  个访客 和 0 个会员