Blister Inspection

เครื่องตรวจสอบ เม็ดยา ในเครื่อง Blister Pack สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดยา แตก / ผิดรูปร่าง/ สี

Customize inspection machine : Machine Vision | X-Ray Inspection

Online

在线: 82  个访客 和 0 个会员